Dispute Resolution
Project Clearance
Entitlement Database
Dissemination of Water Data

MWRRA is committed to: Regulate, Facilitate and Ensure - judicious, equitable and sustainable management, allocation and utilisation of the water resources

“टिपण्या आणि सूचनांसाठी ताज्या बातम्या विभागांतर्गत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण मसुदा जल हक्क हस्तांतरण आणि सांडपाणी पुर्नवापर प्रमाणपत्र व्यासपीठ नियमन २०१९ अपलोड केले.” “प्रथम पुरस्कार विजेता – राष्ट्रीय जल पुरस्कारांमध्ये भारतातील सवोत्कृष्ट जल नियमन प्राधिकरण – २०१८” “मौल्यवान सूचनांसाठी भागधारकांकडून व इतर सर्व संबंधित लोकांकडून टिपण्या आमंत्रित करण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणच्या संकेतस्थळावर “बातम्या व ताजे वृत्तांत” विभागाअंतर्गत महाराष्ट्र जलसंपत्ती भनयमन नियमन प्राधिकरणचा मसुदा (मुबलक पाण्यासाठी मापदंड निश्चित करणे आणि दर आदेश जारी करणे) मार्गदर्शक तत्वे, २०१९ अपलोड केल्या आहेत. ६ सप्टेंबर २०१९ पर्यंत mwrra@mwrra.in या संकेतस्थळावर कृपया टिप्पण्या सादर कराव्या.”