एकात्मिक राज्य पाणी योजना

प्रस्तावना

 

संबंधित नदी खोरे एजन्सींनी विकसित केलेल्या, जलसंपत्ती विकास व व्यवस्थापन योजनांच्या आधारे, पाण्याच्या विविध वापरांमध्ये संतुलित विकासासाठी आणि योग्य समन्वयाला चालना देण्यासाठी राज्य जलसंपत्ती योजना तयार करण्यासाठी राज्य जबाबदार आहे.  या योजनेत संरचनात्मक उपाय, कार्यात्मक उपाय, पाणलोट व्यवस्थापन उपाय आणि जलसंधारण, टंचाई वेळापत्रक आणि कार्यक्षम तंत्रज्ञान यासारख्या मागणी व्यवस्थापन उपायांचा समावेश असेल. या योजनेत जल प्रदूषण नियंत्रण उपाय आणि देखरेखीच्या उपायांचा समावेश केला जाईल ज्यायोगे राज्य आणि तिथल्या जनतेच्या हितासाठी जलसंपत्तीचे व्यापक टिकाऊ व्यवस्थापन आणि पाणी वितरणात समानतेचे आश्वासन मिळेल. सर्व नदी खोरे योजना एकात्मिक राज्य जल योजनेत समाविष्ट केली जातील, जिथे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य असतील तिथे आंतर-खोरे हस्तांतरणावर योग्य विचार केला जाईल.