दृष्टी आणि ध्येय

 

दृष्टी विधान

“सक्रिय, व्यावसायिक आणि विश्वासार्ह जल संपत्ती नियामक होण्यासाठी”

 

ध्येय विधान

“महाराष्ट्र राज्याला शाश्वत जल सुरक्षा देणे हे आमचे ध्येय आहे”