जल संवर्धनात वाढ करणे

जलसंवर्धन

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (एमडब्ल्यूआरआरए) अधिनियमानुसार, प्रकरण III, कलम १२ (४): प्राधिकरण, राज्य जल धोरणाच्या अनुषंगाने, राज्यभरात योग्य जल संवर्धन आणि व्यवस्थापन पद्धतींचा प्रचार आणि अंमलबजावणी करेल. 

अधिनियमाच्या कलम ११ (क्यू) मध्ये नमूद केल्यानुसार महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (एमडब्ल्यूआरआरए) पाण्याच्या कार्यक्षमतेस देखील प्रोत्साहन देईल, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे: “प्राधिकरण पाण्याच्या कार्यक्षम वापरास प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि पाण्याचा अपव्यय कमी करण्यासाठी आणि वापरण्याच्या प्रत्येक श्रेणीसाठी वाजवी वापराचे निकष निश्चित करण्यासाठी कार्य करेल. ”

जल संवर्धन महाराष्ट्र राज्य जल धोरण (एमएसडब्ल्यूपी): कलम २.७

जल संवर्धन

पाण्याच्या सर्व विविध वापरांमधील उपयोगिताची कार्यक्षमता कमी केल्याने पाण्याचे जागरूकता सुधारली जाईल, दुर्मिळ संसाधन वाढविले जाईल. शिक्षण, नियमन, प्रोत्साहन व निर्बंधन यांच्या माध्यमातून संवर्धनाची जाणीव जागृत केली जाईल.

जलसंपत्तीचे नियोजन करताना जलसाठवणूकीचा विचार केला जाईल. भूजल पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी विशेषतः दुर्मिळ भूजल क्षेत्रातील व्यवहार्य प्रकल्पांची तपासणी व अंमलबजावणी केली जाईल, ज्यामुळे भूजल पुनर्भरण करण्यात मदत होईल.

जलसंपत्ती वाढविण्यासाठी पाण्याचा पुन्हा वापर आणि पुन्हा उपयोग करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. यात आवश्यक सांडपाणी शुद्धीकरणानंतर सांडपाण्यापासून वापरण्यायोग्य पाण्यावर पुन्हा हक्क सांगणे समाविष्ट असेल. उद्योगांच्या वापरासाठी हे अनिवार्य केले पाहिजे.

जल संस्थांमधून बाष्पीभवन नियंत्रित करण्याचे उपाय हाती घेतले आहेत आणि प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी वचनपूर्ती केली गेली आहे.

जल साक्षरतेचा कार्यक्रम प्राथमिक शाळा पातळीपासून सुरू केला पाहिजे जेणेकरून विविध वापरकर्त्यांमध्ये पाण्याच्या वापराचे आर्थिकदृष्ट्या महत्त्व कसे आहे याविषयी जागरूकता निर्माण होऊ शकेल.

भूगर्भातील पाण्याचे क्षेत्र पुष्कळ खाली गेलेल्या ठिकाणी जल संवर्धनाची कामे प्रथम प्राधान्याने घेतली जातील आणि केंद्र सरकारने हा परिसर डार्क झोन म्हणून घोषित केला आहे.

सिंचन हेतूने पाणीपुरवठा अपुरा व अनियमित असेल तेथे पूर्ण झालेल्या मोठ्या व मध्यम प्रकल्पाच्या अधिकार क्षेत्रामधील जल संवर्धन कामे (ग्रामीण तलाव, पाझर तलाव आणि कोल्हापूर प्रकार बंधारा) हाती घेण्यात येतील.

जल संवर्धन कार्ये आणि पद्धती

पाण्याचे अधिक चांगले संवर्धन आणि सुधारित पाणी बचतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धती आणि धोरणांची यादी खालीलप्रमाणे आहे.

 • ठिबक सिंचन
 • झारी सिंचन
 • बोअरवेल साठी पावसाच्या पाण्याची साठवण
 • शेती तलाव
 • गाबियान घाट
 • नाला बुजविणे / नाला घाट बनविणे
 • गाव तलाव
 • वन तलाव
 • धरणे / अवर्गीकृत मलबे घाट तपासणे
 • पाझर तलाव
 • भूमिगत घाट 
 • कोल्हापूर प्रकार बंधारा
 • सतत समोच्च खंदक
 • वनीकरण आणि कुरण जमीन विकास
 • प्रवाह / नाला किनारा स्थिरीकरण