यशोगाथा

प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार २०१८

द्वितिय राष्ट्रीय जल पुरस्कार २०१९

MWRRA ला द्वितीय राष्ट्रीय पुरस्कारांमध्ये सर्वोत्कृष्ट जल नियामक प्राधिकरणाच्या श्रेणीत प्रथम पारितोषिक देण्यात आले