संग्रह

फेबुवारी, २०१९ साठीच्या सुनावणीच्या सूचना
क्र. क्रकेस क्र.वर्षयाचिकाकर्तेथोडक्यात विषयसुनावणीच्या सूचना
२०१८श्री. शंकर ए. नागरे आणि श्री. सतीश जी. जोशीकृष्णा खोऱ्यातून मराठवाडा प्रदेशाला पाणी देण्याच्या बाबतीतडाउनलोड करा
२२२०१८मेसर्स हिंदुस्तान कोका कोला बेव्हरेजस प्राय्व्हेट लिमिटेडदिनांक २९/११/२०१८ रोजी पीडीआरओच्या विवादित आदेशाविरूद्ध आवाहन करण्याच्या बाबतीतडाउनलोड करा
२०१७अ‍ॅड. आशिष जयस्वाल , रामटेकनागपूर महानगरपालिकेकडून पेंच प्रकल्प संकुलातील पाण्याच्या वापरास आळा घालून पाटबंधारे हेतूने पाण्याची तरतूद करण्याच्या बाबतीतडाउनलोड करा
फेबुवारी, २०१९ साठीच्या सुनावणीच्या सूचना
क्र. क्रकेस क्र.वर्षयाचिकाकर्तेथोडक्यात विषयदिवस, तारीख आणि वेळ
२०१८श्री. शंकर ए. नागरे आणि श्री. सतीश जी. जोशी.कृष्णा खोऱ्यातून मराठवाडा प्रदेशाला पाणी देण्याच्या बाबतीतमंगळवार, ०५ फेब्रुवारी २०१९, दुपारी ३.००वाजता
२२२०१८मेसर्स हिंदुस्तान कोका कोला बेव्हरेजस प्राय्व्हेट लिमिटेडदिनांक २९/११/२०१८ रोजी पीडीआरओच्या विवादित आदेशाविरूद्ध आवाहन करण्याच्या बाबतीतमंगळवार, १४ फेब्रुवारी  २०१९, दुपारी ३.०० वाजता
२०१७अ‍ॅड. आशिष जयस्वाल , रामटेकनागपूर महानगरपालिकेकडून पेंच प्रकल्प संकुलातील पाण्याच्या वापरास आळा घालून पाटबंधारे हेतूने पाण्याची तरतूद करण्याच्या बाबतीतबुधवार, २० फेब्रुवारी २०१९, दुपारी ३.०० वाजता