निकाली काढलेली याचिका / अपील (पृष्ठभाग पाणी)

अ. क्र. प्रकरण क्र. वर्ष याचिकाकर्ते थोडक्यात विषय आदेश
2008 प्रयास, पुणे बांधा, चालवा, हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्त्वावर नीरा-देवघर पूर्ण करण्यासाठी, स्वारस्य व्यक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे निर्देश मागणे. डाउनलोड करा
2008 मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लिमिटेड (MADC), मुंबई मुख्य अभियंता, जलसंपत्ती विभाग, नागपूर आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लि. (MADC) मुंबई यांच्यात वडगाव धरणातून महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला (MADC) पाणी पुरवण्यासाठी पाणी पुरवठ्याबाबत पाणी दराबद्दल वाद.  डाउनलोड करा
2010 प्रा. एन. डी. पाटील, अ‍ॅड. सुरेखा दळवी आणि प्रयास, पुणे हेटवणे माध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, जिल्हा रायगड येथील पाण्याच्या वितरण आराखड्यातील बदलांबाबत डाउनलोड करा
2011 भारतीय किसान संघ आणि इतर  पवना धरणातून जल वापरकर्ता संघटनांना हक्क जारी करणे किंवा वितरण करणे यासंबंधीच्या वादावरील प्राथमिक तंटा निवारण अधिकाऱ्याच्या आदेशाविरुद्ध अपील डाउनलोड करा
2011 इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड, मुंबई सिन्नर, नाशिक येथील औष्णिक ऊर्जा विकासासाठी इंडिया बुल्स रियलटेक लिमिटेडला वाटप केलेले पुनर्वापर केलेल्या सांडपाण्यावर दर माफ करण्याची मागणी.  डाउनलोड करा
2011 प्रा. एन. डी. पाटील, अ‍ॅड. सुरेखा दळवी आणि प्रयास, पुणे ३०/५/२०११ आणि २९/६/२०११ च्या दर आदेशाचे पुनरावलोकन डाउनलोड करा
2013 मोहोळ तालुका बहु-उद्देशीय शेतकरी संघ जिल्हा, सोलापूर उजनी धरणात उर्ध्व धरणातून पाणी सोडण्याबाबत मुंबईच्या माननीय उच्च न्यायालयात मोहोळ तालुका बहू-उद्देशीय शेतकरी संघ, जिल्हा सोलापूर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिका क्र. ६० बाबत. डाउनलोड करा
2013 श्री. बी. के. पाचर्णे, श्री. आर. डी. पवार, श्री. एस. एन. नागवडे व इतर घोड प्रकल्पात कुकडी प्रकल्प आणि प्रवाहाविरुद्ध जाणारे कोल्हपूर टाईप बंधाऱ्यांमधून 1.74 टीएमसी पाणी सोडण्याची मागणी केलेल्या निर्देशांबाबत आणि घोड संचयनात आवश्यक प्रमाणात पाणी साठविण्यास सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण (MWRRA) अधिनियम, 2005 च्या तरतुदींनुसार प्रतिनिधित्व. डाउनलोड करा
2013 श्री. पंजाबराव भगत आणि श्री. आर. डी. गरगडे अ) वीर, भटघर, देवघर आणि गुंजवणे धरणांतून पाणी सोडणे आणि नीरा नदीवरील सर्व कोल्हपूर टाईप बंधारे दरवर्षी भरणे या संदर्भात श्री. पंजाबराव भगत आणि इतर यांनी दाखल केलेल्या २०१३ च्या जनहित याचिका क्र. 95 बाबत  डाउनलोड करा
१० 2013 श्री. शालिग्राम पाटील व इतर याचिकाकर्ते श्री. शालिग्राम पाटील व इतरांनी दाखल केलेल्या WP क्र. 2710/2013 मधील माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांनी दिलेल्या निर्णयावर आक्षेप. डाउनलोड करा
११ 2014 श्री. प्रशांत बन्सीलाल बंब आणि इतर.  गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्यासाठी जायकवाडी जलाशयाला उर्ध्व जलाशयातून पाणी पुरवठा डाउनलोड करा
        गोदावरी उप-खोऱ्यातील पाण्याच्या न्याय्य वितरणासाठी उर्ध्व जलाशयातून जायकवाडी जलाशयात पाणी सोडणे डाउनलोड करा
         स्पष्टीकरण – 2014 च्या प्रकरण क्रमांक 1 मधील दिनांक 19-9- 2014 च्या आदेशानुसार आणि गोदावरी उप-खोऱ्यातील पाण्याच्या समन्यायी वाटपाच्या दिशेने प्रवाहाविरुद्ध जाणाऱ्या जलाशयांमधून जायकवाडी जलाशयाला पाणी पुरवठा करण्याच्या बाबतीत  डाउनलोड करा
        महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण (MWRRA) अधिनियम, 2005 च्या कलम 23 अंतर्गत 19 सप्टेंबर 2014 च्या महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण (MWRRA) आदेशाच्या बाबतीत राज्य सरकारचे निर्देश  डाउनलोड करा
१२ 2014 श्री. घाटुळे, सामाजिक कार्यकर्ते, येलमार आणि श्री. काटे, चिंके. सांगोला तालुक्यातील माण नदी व चिंचोली तलावावरील बंधाऱ्यांना फायदा होण्यासाठी नीरा देवघर व गुंजवणी जलाशयातील अप्रयुक्त पाणी उपलब्ध करून देणे. डाउनलोड करा
१३ 2014 श्री. गोरख आनंद घाडगे, रा. शिवणे ता. सांगोला, जि. सोलापूर  सांगोला तालुक्यासाठी टेंभू उपसा सिंचन योजनेतून ५.५ टीएमसी पाण्याचे वाटप. डाउनलोड करा
१४ 2014 डॉ. दिलीप येळगावकर   खटाव, माणिक आणि कोरेगाव तालुक्यांसाठी टेंभू उपसा सिंचन योजनेतून पाण्याचे वाटप/वितरण डाउनलोड करा
१५ 2015 श्री. प्रशांत बन्सीलाल बंब (आमदार) माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दिनांक ०२/०२/२०१५ च्या आदेशानुसार गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याचे समन्यायी वितरण (२०१४-१५) साध्य करण्यासाठी प्रवाहाविरुद्ध जाणाऱ्या जलाशयातून जायकवाडी जलाशयाला पाणी पुरवठा डाउनलोड करा
१६ 2015 श्री. सुरेश रामदास देठे 2014-2015 मध्ये NRBC कडून पंढरपूर तालुक्यात शाखा क्र. २, Ch. क्र. 8/550 मध्ये दुसऱ्या आवर्तनासाठी पाणी न सोडण्याबाबत आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण (MWRRA) अधिनियम 2005 च्या कलम 12(6) आणि 12(6)(a) आणि (b) ची अंमलबजावणी न करण्याबाबत. डाउनलोड करा
      श्री. शहाजी आगतराव नलावडे, अ‍ॅडव्होकेट एस. एम. भिंगे यांच्या द्वारे  (१) (ब) फलटण, माळशिरस, पंढरपूर आणि सांगोला तालुक्यांना नीरा उजव्या काठाच्या कालव्यातून (NRBC) कडून पाणी सोडण्याच्या बाबतीत  
      श्री. बाळासाहेब जिवाबा करगळ आणि श्री. तुकाराम शंकर जाधव (२) नीरा डाव्या काठाच्या कालव्यातून (NLBC) शेतफळ तलावात पाणी सोडण्याच्या बाबतीत  
१७ 2015 श्री. भारत तुकाराम भालके, आमदार उजनी जलाशयाच्या डाव्या व उजव्या काठाच्या कालव्यातून शेतकरी व पशुधनाला पाणी सोडण्याचा उद्देश.  पहला आदेश डाउनलोड करा
१८ 2015 श्री. सिद्धेश्वर दादासाहेब वराडे  भीमा उपखोऱ्यातील उजनी जलाशयापर्यंत न्याय्य वाटपासाठी पाणी सोडणे – याचिकाकर्ते श्री. भारत तुकाराम भालके आणि श्री. सिद्धेश्वर दादासाहेब वराडे यांनी दाखल केले. दुसरा आदेश डाउनलोड करा
१९ 2015 श्री. राजेंद्र शिवाजीराव नागवडे, पोस्ट वांगदरी येथे, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा – अहमदनगर आणि श्री. श्रीनिवास बाबुराव घाडगे, पोस्ट इनामगाव येथे, तालुका शिरूर, जिल्हा – पुणे  भीमा उपखोऱ्यातील उजनी जलाशयापर्यंत न्याय्य वाटपासाठी पाणी सोडणे – याचिकाकर्ते श्री. भारत तुकाराम भालके आणि श्री. सिद्धेश्वर दादासाहेब वराडे यांनी दाखल केले. डाउनलोड करा
२० 2015 श्री. उन्मेष पाटील, आमदार गिरणा उपखोऱ्यातील प्रवाहाविरुद्ध जाणाऱ्या धरणातील पाणी गिरणा जलाशयात सोडणे डाउनलोड करा
२१ 2015 श्री.भास्करराव एन खर्डे, माजी अध्यक्ष, पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड व इतर दिनांक १७/१०/२०१५ रोजीच्या GMIDC, औरंगाबादच्या आदेशाबाबत प्रवाहाविरुद्ध जाणाऱ्या जलाशयातील पाणी जायकवाडी जलाशयात सोडण्याबाबत डाउनलोड करा
२२ १० 2015 अॅड. शिवाजी मारुती अनभुले कुकडी प्रकल्पातील पाणी सीना धरणात सोडणे डाउनलोड करा
२३ ११ 2015 श्री. गणपतराव साहेबराव काकडे कुकडी प्रकल्पातील पाणी विसापूर प्रकल्पात सोडणे डाउनलोड करा
२४ १२ 2015 श्री. सुरेश नामदेव गोरे व इतर  उजनी जलाशयातील प्रवाहाविरुद्ध जाणाऱ्या  बंधाऱ्यातील पाणी उजनी जलाशयात सोडण्याबाबत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या (MWRRA) दिनांक २६/१०/२०१५ रोजीच्या आदेशाचा आढावा डाउनलोड करा
२५ १३ 2015 कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे कुकडी संकूलामधून घोड धरणात पाणी सोडण्याबाबत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या (MWRRA) दिनांक 27/10/2015 च्या आदेशाचा आढावा डाउनलोड करा
          सुधानरत आदेश डाउनलोड करा
२६ १४ 2015 अॅड. महादेव चौधरी, मुंबई. दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजीचे २०१५ चे प्रकरण क्र. १४ – महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या (MWRRA) समोर दिनांक २६/१०/२०१५ रोजीच्या महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या (MWRRA) आदेशानुसार प्रवाहाविरुद्ध जाणाऱ्या धरणांमधून उजनी जलाशयात पाणी सोडण्याच्या बाबतीत  डाउनलोड करा
२७ १५ 2015 श्री. नंदकुमार दगडू माने (पाटील) व इतर  मंजूर सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार धोम आणि धोम-बलकवडी प्रकल्पाचे पाणी वाटप  डाउनलोड करा
२८ १६ 2015 श्री. भारत तुकाराम भालके, आमदार, पंढरपूर आणि श्री. सिद्धेश्वर दादासाहेब वराडे अॅड. महादेव चौधरी यांच्या द्वारे  उर्ध्व भीमा उप-खोऱ्यातील प्रवाहाविरुद्ध जाणाऱ्या धरणांमधून उजनी जलाशयात पाणी सोडणे, WP 11426/2015 आणि इतर यामध्ये दिनांक 03/12/2015 रोजीच्या मा. उच्च न्यायालयाच्या मुंबईच्या आदेशानुसार उर्ध्व (वरील) भीमा -खोऱ्यातील प्रवाहाविरुद्ध जाणाऱ्या धरणांमधून उजनी जलाशयात पाणी सोडणे   डाउनलोड करा
२९ 2016 श्री. केशवराव इंगोले पाटील, अॅड. राधाकृष्ण इंगोले पाटील, नांदेड यांच्या द्वारे.  खडकपूर्णा जलाशयातील पाणी येलदरी-सिद्धेश्वर (पूर्णा प्रकल्प) जलशयात समन्यायी वाटपाचा एक भाग म्हणून सोडणे डाउनलोड करा
३० 2016 श्री. राजेंद्र शिवाजीराव नागवडे, अहमदनगर व श्री. श्रीनिवास बाबुराव घाडगे, पुणे.  कुकडी संकुलातील पाणी घोड धरणात सोडणे आणि घोड उपखोऱ्यांचे समन्यायी वाटप करणे आणि घोडसाठी पाण्याचा हिस्सा (कोटा) निश्चित करणे. डाउनलोड करा
३१ 2016 भारतीय किसान संघ व इतर (जि. पुणे) २०१३ च्या WP क्र. १८६३ मधील १२ फेब्रुवारी २०१६ रोजीच्या आदेशानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाच्या आधारे पवना जलाशयातून पाणी सोडणे डाउनलोड करा
३२ 2016 श्री. नंदकुमार दगडू माने (पाटील), अध्यक्ष श्री. चंद्रगिरी कालवा पाणी वापर सहकारी संस्था लि., रहिमतपूर, जि. सातारा व इतर – अॅड. रामचंद्र पलांडे यांच्या द्वारे मंजूर सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार धोम आणि धोम-बलकवडी प्रकल्पातील पाणी वाटप  डाउनलोड करा
३३ 2016 श्री. एस. आर. देठे, धोंडेवाडी व श्री. जे. डी. शिंदे, भालवणी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण (MWRRA) अधिनियमाच्या कलम 12(7) अंतर्गत शेवटपासून सुरूवातीपर्यंत खरीप, रब्बी, उष्ण हवामान हंगामात पाणी वाटप करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अभियंता, कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता यांना आदेश जारी करणे    डाउनलोड करा
३४ 2016 रतन इंडिया नाशिक पॉवर लिमिटेड टीपीपी, सिन्नर साठी रतन इंडिया कंपनी यांना वाटप केलेल्या प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्यासाठी दर निश्चित करणे डाउनलोड करा
३५ 2017 श्री. प्रदीप जी. काळे व इतर तालुका इंदापूर, पुणे जिल्हा, अॅड. अभिजित देशमुख आणि अॅड. पी. एच. गायकवाड (पाटील) यांच्या द्वारे. उजनी जलाशयातून भीमा नदीत पाणी सोडणे डाउनलोड करा
३६ 2017 श्री. डी. एस. धारपाळे आणि १३ इतर यांच्या द्वारे प्रतिनिधीत्व केलेले त्रिमूर्ती सहकारी पाणीपुरवठा प्रणाली लि. वांजळे जिल्हा पुणे  गुंजवणी प्रकल्पाची नियोजित कालवा प्रणाली बंद पाइपलाइन प्रणालीने बदलण्याचा प्रस्ताव डाउनलोड करा
शुनद्धपत्रक डाउनलोड करा
३७ 6 2017 अरविंद गुलाबराव सोंडकर, दिडघर, ता. भोर, जिल्हा-पुणे आणि ५ इतर गुंजवणी नदीकाठी आधीच अस्तित्वात असलेले कोल्हापूर टाईप बंधारे, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना, एलआयएस योजनांसाठी पाण्याचा निश्चित कोटा (हिस्सा) प्रकल्प अहवालात प्रदान केला जाईल आणि इतर डाउनलोड करा
          शुनद्धपत्रक डाउनलोड करा
३८ 2017 अॅड. आशिष जैस्वाल, रामटेक नागपूर महानगरपालिकेद्वारे पेंच प्रकल्प संकुलातील पाण्याच्या वापरात कपात करून सिंचनासाठी पाण्याची तरतूद करणे. पहला अंतनरम आदेश
          दुसरा अंतनरम आदेश
          तसरा अंतनरम आदेश
          अंनतम आदेश डाउनलोड करा
३९ 2017 श्री. एन. आर. काकडे, तांदुळवाडी व श्री. बी. के. शिंदे, माडोळी शेंडेचिंच नीरा उजव्या काठच्या कालव्याच्या भालवणी शाखा क्र. 2 मधील शेतकऱ्यांना समन्यायी पाणी वाटपाबाबत प्राथमिक तंटा निवारण अधिकारी यांच्या आदेशाविरुद्ध याचिका डाउनलोड करा
40 2018 मुख्य अभियंता (O&M), नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र, महाजेनको, एकलहरे, नाशिक रोड नाशिक थर्मल पॉवर प्लांट, एकलहरेसाठी महाजेनकोला पुरविण्यात आलेल्या दूषित पाण्याचे दर निश्चित करणे डाउनलोड करा
४१ 2018 अॅड. शिवाजी अनभुले व २ इतर अॅड. कैलास शेवाळे यांच्या द्वारे  कुकडी अधिकारक्षेत्रामधून 1.2 टीएमसी पाणी सीना धरणात सोडणे डाउनलोड करा
४२ 2018 ग्रामपंचायत पिंपरी निर्मळ, तालुका राहाता जिल्हा, अहमदनगर श्री. ज्ञानदेव घोरपडे यांच्या द्वारे शिर्डी देवस्थानसाठी घरगुती पाणीपुरवठा योजनेतील निळवंडे धरणातून कोपरगाव नगरपालिकेपर्यंतच्या पाणी आरक्षणाची तक्रार डाउनलोड करा
४३ १३ 2018 स्व-प्रेरणेने केलेली (सुओ-मोटो) याचिका निळवंडे प्रकल्पातून श्री. साईबाबा संस्थान विश्वस्थ व्यवस्था शिर्डी, शिर्डी नगरपंचायत आणि कोपरगाव शहराच्या एकत्रित पाणीपुरवठा योजनेसाठी 135 एलपीसीडी मापदंडासह पाणी आरक्षित करून पाणी वापराचे नियम शिथिल करणे.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ डाउनलोड करा
४४ १० 2018 आष्टी- जलशय शेती- पाणी नियोजन समिती (प्रस्तावित) उजनी प्रकल्पातून आष्टी धरणात नियमित पाणी सोडण्याबाबत प्राथमिक तंटा निवारण अधिकारी यांच्या दिनांक ०६/०४/२०१८ च्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्याच्या बाबतीत डाउनलोड करा
४५ 14 2018 पुणे महानगरपालिका दि. २३/१०/२०१७ रोजीचे प्राथमिक तंटा निवारण अधिकारी यांच्या निकाल व आदेशाबाबत पुणे महानगरपालिकेने दाखल केलेले अपील  डाउनलोड करा
४६ ११ 2018 ग्रामपंचायत कानडगाव, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर श्री. रविंद्र काशिनाथ गागरे यांच्या द्वारे निळवंडे धरणातून कोपरगाव नगरपालिकेच्या पाणी आरक्षणाच्या तक्रारीबाबत डाउनलोड करा
४७ 2018 श्री. नंदकुमार दगडू माने (पाटील), अध्यक्ष, चंद्रगिरी कालवा पाणी वापर सहकारी सेवा संस्था लि. रहिमतपूर (सातारा) आणि दोन इतर डीपीआरनुसार धोम आणि धोम-बलकवडी प्रकल्पामध्ये पाणी वाटपाच्या बाबतीत दिनांक 25 मे 2018 रोजीचे प्राथमिक तंटा निवारण अधिकारी यांच्या  आदेशाच्या विरुद्ध अपील डाउनलोड करा
४८ 2019 डॉ. संजय लाखे पाटील, अध्यक्ष कर्मवीर प्रतिष्ठान, जालना वरील धरणातून जसे गंगापूर आणि पालखेड मधून पैठण येथील जायकवाडी धरणात पाणी न सोडण्याबाबत अधीक्षक अभियंता आणि प्रशासन,  अधिकार क्षेत्र विकास प्राधिकरण (CADA), नाशिक यांच्या दिनांक 01/11/2018 रोजीच्या पत्र आदेशाविरुद्ध याचिका दाखल केली.   डाउनलोड करा
४९ 2019 श्री. शंकर ए. नागरे आणि श्री. एस. यू. नाईक अॅड. यशोदीप देशमुख यांच्या द्वारे  श्री. शंकर ए. नागरे आणि श्री. एस. यू. नाईक यांनी अॅड. यशोदीप देशमुख यांच्या द्वारे माननीय राज्यपालांच्या निर्देशानुसार सिंचन क्षेत्रातील जिल्हानिहाय अनुशेष मोजण्याच्या प्रक्रियेबाबत याचिका दाखल केली डाउनलोड करा
५० 2019 याचिकाकर्त्याने पसंत केलेल्या प्रतिनिधित्वावर स्व-प्रेरणेने कारवाई – गोविंद बाबा पाणी वापरकर्ते संघटना, निंबी ता.  मंगळूरपीर जि.  वाशिम रब्बी हंगाम २०१८-१९ साठी मोतसावंगा लघू पाटबंधारे प्रकल्प, मोतसावंगा तालुका मंगळूरपीर जिल्हा वाशिमच्या कालव्याद्वारे पाणी सोडण्यासाठी याचिका दाखल केली. डाउनलोड करा
५१ १२ आणि १५ 2018 ग्रामपंचायत पिंपरी निर्मळ, ता. राहाता, जि. अहमदनगर माजी सरपंच श्री. ज्ञानदेव नाना घोरपडे यांच्या द्वारे व मियासाहेब पाणी वापर संस्था टाकळीमिया श्री. ज्ञानदेव निमसे, अध्यक्ष यांच्या द्वारे मराठवाडा वॉटर ग्रीड पाइपलाइन योजनेवरून उद्भवलेली याचिका डाउनलोड करा
५२ 2018 १) अॅड. शिवाजी मारुती अनभुले, रा. घुमरी, ता. कर्जत, जि. अहमदनगर कुकडी अधिकार क्षेत्रातून 1.2 टीएमसी पाणी सीना धरणात सोडण्याबाबत डाउनलोड करा
२) अॅड. कैलास शंकरराव शेवाळे, रा.पाटेगाव ता. कर्जत, जि. अहमदनगर
३) श्री. मिलिंद दत्तात्रय बागल, रा. टाकळी खंडेश्वरी, ता. कर्जत, जि. अहमदनगर
५३ 2019 1. श्री. बाळासाहेब दामोदर मुरखुटे, सदस्य विधानसभा नेवासा. जायकवाडी धरणाच्या पाण्याच्या पातळीची माहिती मिळणे बाबत डाउनलोड करा
2. नानासाहेब मच्छिंद्र कराडे.
3. दादासाहेब चंद्रभान वाघ
4. प्रताप कुंडलिक चिंगे.
5. मुळा धरण पाणी वापर संस्थेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक आणि सदस्य
५४ १६ 2018 कमांडर मिलिंद मोरे (निवृत्त) प्रशासकीय अधिकारी सह्याद्री स्कूल  सह्याद्री स्कूलमध्ये प्रति व्यक्ती प्रतिदिन १३५ लिटर पाणी वापरास मान्यता मिळावी डाउनलोड करा
५५ 6 2018 श्री. नंदकुमार दगडू माने (पाटील), अध्यक्ष, चंद्रगिरी कालवा पाणी वापर सहकारी संस्था लि., रहिमतपूर (सातारा) आणि दोन इतर यांच्याकडून आवाहन. (आदेश क्रमांक ०३/२०१९ मधून उद्भवलेल्या अनुपालन कार्यवाही आणि पुनरावलोकन अर्जांमध्ये जारी) DPR नुसार धोम आणि धोम-बलकवडी प्रकल्पांमधील पाणी वाटपाच्या बाबतीत डाउनलोड करा
५६ 11 2019 महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लि. नाशिक थर्मल पॉवर स्टेशन, एकलहरे यांनी दाखल केलेली याचिका अर्जदार कंपनीच्या एकलहरे येथील नाशिक औष्णिक विद्युत प्रकल्पासाठी दूषित पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी दर निश्चिती आणि ऑक्टोबर १३, २०१७ रोजी 2017 च्या प्रकरण क्र. 12 मध्ये या प्राधिकरणाने पारित केलेल्या आदेशाच्या आधारे तर्कानुसार समतेच्या दाव्याबाबत   डाउनलोड करा
५७ 2019 खेड इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर  प्रायव्हेट लि. चासकमान धरणाच्या ज्या दिशेने प्रवाह वाहतो त्या ऐवजी थेट चासकमान जलाशयातून १८ MCM पाणी उचलण्याची परवानगी न देण्याबाबत खेड इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड (KEIPL) द्वारे 25 एप्रिल 2019 च्या प्राथमिक तंटा निवारण अधिकारी यांच्या आदेशामुळे दाखल केलेले अपील  डाउनलोड करा
५८ 2017 श्री सुभाष भगवंतराव घोटकर रा. मोर्शी, तालुका, मोर्शी, जि. अमरावती अधिसूचित क्षेत्रात विहिरी खोदण्यास परवानगी नाकारल्याने उद्भवलेल्या प्रकरणाबाबत  डाउनलोड करा
५९ 2019 मोटसावंगा एम. आय. टँक, मोटसावंगा ता. मंगरूळपीर जि. वाशिम गोविंद बाबा पाणी वापरकर्ते संघटनेने स्व-प्रेरणेने कारवाईबाबत निवेदन दिल्याबाबत डाउनलोड करा