Overview Of The State

अ. क्र.. विषय प्रसिद्ध करण्याची तारीख समाप्ती तारीख स्थिती तपशील
1 नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातील नगरपरिषद क्षेत्रातील प्रस्तावित पिण्याच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यातील अडचणींबाबत सल्लामसलत 21-01-2019 05-02-2019 बंद Download